Årsmöte

Årsmöte 2012

 

Årsmötet hölls på Bronco's, som blivit lite av tradition.

Mötet inleddes med att Anders J förevisade förslaget till den nya hemsidan, som vi senare under mötet skulle diskutera och ev.fatta beslut kring.

Mötet förlöpte smidigt och efter mötet kunde konstateras att två ledamöter lämnat styrelsen ( Bosse och Bengt H) och ersatts av två nya ( Lasse och Bengt T).

Mötet beslöt också att byta plattform för hemsida, för att möjliggöra att fler än web-mastern att göra korrigeringar.

Säsongens aktiviteter diskuterades, och om man deltar på allt får man en rejäl dos mc-körning under säsongen.

 

Jan-Erik