Tänkvärt inför annalkande säsong!

Visste du att vindbrus är skadligt och redan vid låga farter?

Som motorcyklist utsätts man mer eller mindre konstant för vindbrus när man färdas.
Bullernivån varierar stort från vilken typ av hjälm man har, men även mellan de olika
fabrikaten samt vilken motorcykel man åker på.

Enligt de hjälmtester som gjorts så krävs det även extra hörselskydd i form av öronproppar
för att hörseln verkligen ska skyddas. Redan i så låga farter som 60 km/tim. når vindbrusets
bullernivå upp till 85 decibel, vilket är skadligt och kan leda till hörselnedsättning eller
tinnitus.

Enligt Arbetsmiljöverket måste en arbetsgivare erbjuda hörselskydd om genomsnittsnivån
är högre än 80 decibel under en arbetsdag. Är denna nivå över 85 decibel eller högre är
arbetsgivaren till och med skyldig att se till att hörselskydd verkligen används.
(ett normalt samtal ligger på 60 decibel och en damsugare ligger på 80 decibel)

De flesta som idag använder öronproppar knådar de gula engångspropparna innan avfärd.
Dessa tappar snabbt sin förmåga att dämpa oljud, bör alltså bytas ofta. Nu finns det även
formgjutna proppar att investera i som man slipper byta men måste hålla reda på.

Av alla aktiva motorcyklister i Sverige så lider ca 15 % av tinnitus, så nu blir det nog till att
börja använda öronproppar och byta dessa så ofta som möjligt för att minska denna utveckling
och själv slippa lida i framtiden. Kanske vi är fler som aldrig har använt öronproppar vid våra
turer.

Bosse
2013-05-01