Rätt klädd

Hur ska man klä sig under MC-stället när det är kallt resp varmt?

Den grundläggande principen bakom funktionella kläder är att isolera huden från stora temperaturvariationer och hjälpa till med ventilationen.

Huden är kroppens termostat. När kroppen är varm släpper huden ut överskottsvärmen som ånga eller vätska dvs svett. När kroppen är kall, minskar den utsläpp av ånga.

Vid hög aktivitet t ex löpning en varm dag släpper huden ut flera liter vatten under löpningen. Även vid normal aktivitet t ex mc-åkning släpper huden ut stora mängder vatten.

Denna fukt måste tas om hand.

Om kroppen tappar för mycket vätska förlorar vi vår koncentrationsförmåga och prestationsförmåga.

Att isolera huden från stora temperatursvängningar och fuktsvängningar är alltså de funktionella klädernas uppgift. Låt oss då titta på hur detta görs i praktiken.

I varmt väder
I varmt väder behöver alltså huden hjälp med att hålla nere temperaturen närmast huden så nära det normala som möjligt, samt att ventilera bort fukten. Detta uppnås genom att ha ett tunt lager ( lager 1 ) som skapar ett microklimat mellan huden och tyget som isolerar huden från den värme som finns i luften, och hjälper till att ventilera bort ( "andasfunktion" ) den överskottsfukt som kroppen producerar. Det lilla utrymme för luft som skapas mellan huden och tyget ( microklimatet ), skapar alltså en utmärkt isolering, samtidigt som tyget släpper igenom fukten.
Då huden på kroppen har en ganska stor yta, uppnås bäst effekt om lager 1 är heltäckande. Den del som inte är täckt, kommer att drastiskt påverka den totala isolerande effekten. Det är viktigt att kroppen inte svettas för mycket även om vi lyckats ventilera bort överskottsvärmen genom att åka mc i vinddraget! Om kroppen tappar för mycket vätska förlorar vi nämligen vår koncentrationsförmåga och prestationsförmåga. Att tappa koncentrationsförmågan vid MC-körning kan vara mycket allvarligt.
Det finns i sporthandeln underställ ( lager 1 ) som nästan saknar värmande funktion helt, men ventilerar mycket bra ( av Coolmax typ ).
Många har nog försökt sätta på eller ta av skinnbyxor från ett par svettiga ben, vilket väsentligt underlättas med ett sådant underställ.
Utanpå lager 1 kan ett lager 2 användas om det behövs för att värma. Lager 2 ska iså fall också ha en väl fungerande andasfunktion.
Ytterst behövs ett lager ( lager 3 ) som skyddar mot de yttre förhållandena t ex vind.
MC-stället fyller den funktionen.

I kallt väder
I kallt väder behöver alltså huden hjälp med att hålla uppe temperaturen närmast huden så nära det normala som möjligt, och att hålla fuktigheten låg. Detta uppnås genom att ha ett tunt lager ( lager 1 ) som värmer men framförallt hjälper till att ventilera bort ( "andasfunktion" ) den överskottsfukt som kroppen alltid producerar. Fukten kyler nämligen ner huden. Ett heltäckande underställ, gärna värmande sådant, skapar ett microklimat mellan huden och tyget som fungerar som isolering. Det lilla utrymme för luft som skapas mellan huden och tyget, skapar alltså en utmärkt isolering, samtidigt som tyget släpper igenom fukten så att huden inte kyls ner.
Utanpå detta första lager används ett värmande lager ( lager 2 ) vars primära funktion är att värma, men också att fortsätta släppa ut fukten ( andasfunktion ) till nästa nivå. Återigen skapas ett utrymme för luft ( ett microklimat ) mellan lager 1 och lager 2, som fungerar som utmärkt isolering.
Då huden på kroppen har en ganska stor yta, uppnås bäst effekt om lager 1 och lager 2 är heltäckande. Den del som inte är täckt, kommer att drastiskt påverka den totala kyl- resp värmeeffekten. Glöm därför inte att ha andasfunktion på fötter och händer!
Vid stark kyla kan ytterligare laget med värmande tyg t ex fleece behövas som då också behöver ha andasfunktion..
Ytterst behövs ett lager ( lager 3 ) som skyddar mot de yttre förhållandena t ex snö, regn och vind. Även detta lager behöver ha en ventilerande förmåga ( dvs andas ) för att fukten inte ska stanna kvar innanför lager 3.
Vid hög aktivitet t ex snowboard-åkning är det väsentligt att alla lager har en bra andasfunktion. Vi låg aktivitet t ex vinterfiske, är det viktigaste att lager 1 har bra andasfunktion.

I regn
Om MC-stället inte skyddar mot regn, behövs naturligtvis ytterligare ett lager som skyddar mot regn.
Notera dock, att om MC-stället eller regnstället inte ventilerar ut fukten som skapas av huden ( andasfunktion ) kommer du att känna dig blöt.
Regnställ, som används utanpå skinnkläder är ofta nästan helt vatten och ångtäta, vilket gör att de inte släpper ut fukten från kroppen. Att åka länge i regnställ utan andasfunktion, kommer alltså att göra att du känner dig blöt ( inifrån ).
Att konstruera kläder som klarar av att hålla regnet ute, men släppa ut fukten från kroppen är utmaningen. Det finns många olika textilmembran på marknaden som skapats för den uppgiften. Principen bakom detta är att vatten i vätskeform är större än vatten i ångform. Det innebär alltså att membranet stoppar vatten i vätskeform ( regn ) men släpper igenom vatten i ångform

(överskottsvärme ). Problemet uppstår dock genom att det finns vattenånga i regnet också. Att skapa ett membran som stänger ute regn och vattenånga i regnet, men släpper ut vattenånga från kroppen är inte så svårt, så länge materialet används vid fysisk hög aktivitet, eftersom då håller överskottsångan en högre temperatur än vattenångan i regnet.
Fysikens lagar gör nämligen att varm ånga trycker bort kall ånga!
Så länge som du utför fysiskt ansträngande aktivitet t ex cyklar är det alltså inte så svårt att få membranet att fylla sin funktion. Att cykla i regn, och ändå uppleva att regnet inte kommer in samtidigt som överskottsvärmen ventileras ut, är alltså relativt enkelt.
Det svåra är att skapa ett membran som fyller denna funktion även vid ingen eller låg aktivitet, t ex att köra mc.
Det svåraste är alltså inte att stänga ute vattendropparna, utan att ventilera ut fukten innefrån utan att vattenångan utefrån kommer in. Förmågan att klara detta påverkar priset!
Det vi som använder dessa membran ska tänka på är följande. För att membranets funktion ska fungera måste vi hålla oss varma. Vid regn behöver vi alltså säkerställa att vi håller oss varma under membranet. Blir du kall om fötter, händer eller om kroppen kommer inte membranet att fungera lika bra. Du kanske alltså behöver ett värmande lager under membranet vid regn!
Notera också att när du tar av dig ett mc-ställ, handskar eller stövlar med membran, och som redan är blött på utsidan pga av regnet, så kommer inte den temperaturskillnad som behövs mellan insidan och utsidan av membranet att kvarstå, vilket innebär att vattenångan går lika mycket åt båda håll. Kläderna kommer alltså att kännas blöta innanför membranet när du sätter på dem igen. Det bästa är alltså att behålla membrankläderna på tills de torkat på utsidan!
Jan-Erik